Kurumsal

Profoks Nedir ?
image

Profoks Nedir?

DOĞAL DEZENFEKTAN
PROFOKS, ENERJİLENDİRİLMİŞ OKSİJENDİR.

  Dünyamızda, doğal yollarla güneşin ultraviyole ışınları ve oluşan yıldırımlar sırasında atmosferdeki
oksijen, yüksek enerjiye maruz kalır ve parçalanır. Parçalanmış O2 molekülü, yüksek enerji sayesinde
bir diğer O2 molekülü ile tepkimeye girer  ve yeni bir molekül oluşturur. Bu moleküller, tepkimenin 
atmosferin güneşe daha yakın, yüksek enerjili üst katmanlarında bulunurlar. Çok daha yüksek
enerjili moleküller le aynı karakteristik özellikleri taşıyan bu moleküller, O4 ve üst formdaki oksijen
molekülleridir.Güneşe daha yakın olan üst katman Stratosferde, O4 ve üst formda oksijen molekülleri
oluşurken, alt katmanda Traposferik O3 molekülleri oluşur.


OLUŞAN MOLEKÜLLERİN EN ÖNEMLİ İŞLEVİ, HAVAYI TEMİZLEMEKTİR.

  Yağmur ve kar gibi doğa olayları ile moleküller yeryüzüne iner, havayı ve toprağı temizler.Moleküller,
bu özelliği ile doğal bir dezenfektandır. Yağmur  sonrası, hissedilen temiz taze bahar havası, üst
formlu oksijen moleküllerinin bizlere hissettirdikleridir. Üst formlu oksijen molekülleri kararsız 
yapıda olup, enerjilenme şiddetlerine göre belli bir süre sonunda saf O2 gazına dönüşürler.
Oksitleme eğilimleri yoktur. Bu nedenle toksik etki göstermezler ve  OZON (O3)'un olumsuz etkilerini
taşımazlar.  Doğal yolla oluşmuş O3, havadaki azotu oksitler ve NxOx yapıdaki azot oksitli bileşikler
yağmur suyu ile toprağa düşüp, bitkilerde protein sentezinde görev alırlar.
 

YAPAY YOLLA ÜRETİLEN O3 MOLEKÜLLERİ, HER MADDEYİ OKSİTLEME EĞİLİMİNDEDİR.

  Havadaki azotu, Nitrojenroksit'e ddönüştüren O3 molekülleri, havadaki nemi de oksitleyerek,
Hidrojenperoksit bileşikleri oluşturur.  Bu iki bileşik de canlılar için oldukça tehlikeli ve hatta
ölümcüldür.   Ozon (O3) molekülleri, oksitleme etkisi ile uygulandığı ortamlardaki istenmeyen organik
ve inorganik kimyasal bileşiklerin yapısını bozarak, onları bilinmeyen başka kimyasallara dönüştürürler.
O4  ve üzeri yapıdaki moleküller ise, bu kimyasal bileşikleri oksitleme yapmadan, doğasındaki gibi
daha basit formlara dönüşürler.  


DÜNYANIN TEMİZ NEFESİ YÜKSEK ENERJİLİ OKSİJEN

  "PROFOKS " Yüksek Enerjili Oksijen Jeneratörleri", atmosferde oluşan tepkimeleri yer yüzünde
oluşturan, çok güçlü, yeni nesil, üst formlu oksijen üreticileridir. PROFOKS jeneratörleri, O3 (OZON)
üretmezler. Toksik bileşik oluşturmayan ve oksidasyona neden olmayan, üst yapıdaki enerjilendirilmiş
oksijen molekülleri üretirler.  

  Bu nedenle, PROFOKS "Yüksek Enerjili Oksijen Jeneratörleri"mizle, atmosferde oluşan doğal mucizeden,
çok farklı alanda ve sektörde, sizleri  faydalandırmayı hedefliyoruz.

ankara güvenlik sistemleri Kemal Muratoğlu Kemal Muratoğlu Kemal Muratoğlu Kemal Muratoğlu veri kurtarma Bulut Akacan